ChatGPT dünya çapında 300 milyon istihdamı tehdit edebilir

ChatGPT dünya çapında 300 milyon istihdamı tehdit edebilir

ChatGPT gibi yapay zeka (AI) araçlarının hızlı yükselişi, tespit edilemeyen propagandanın artmasından ırkçı ve ayrımcı söylemlerin yayılmasına kadar çok çeşitli korkuları körükledi. Uzmanlar ayrıca olası iş kayıpları konusunda da alarm verdiler ve yeni bir rapor, YZ araçlarının istihdam için ne kadar felaket olabileceğini tam olarak ortaya koyuyor.

Goldman Sachs'a göre, ChatGPT ve diğer YZ araçlarının başlatabileceği otomasyonun bir sonucu olarak dünya çapında 300 milyona kadar tam zamanlı iş kaybedilebilir. Bu da küresel işgücünün %18'ine denk geliyor.

Bu etki, gelişmekte olan ülkelere kıyasla gelişmiş ekonomilerde daha şiddetli hissedilecektir. Bunun nedeni kısmen, el işçilerine kıyasla riskin büyük kısmının beyaz yakalı çalışanlar tarafından karşılanacak olmasıdır. En fazla risk altında olan meslekler arasında avukatlar ve idari çalışanlar yer alırken, inşaat gibi fiziksel olarak zorlayıcı işler daha iyi durumda olacaktır.

Rapor, tüm işlerin yaklaşık üçte ikisinin bir tür otomasyonla karşı karşıya kalacağını ve tüm işlerin dörtte birine kadarının tamamen yapay zeka tarafından yapılabileceğini tahmin ettiği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da durum endişe verici görünüyor.

Risk mi fırsat mı?

Her şey o kadar da iç karartıcı değil. Rapor, birçok işin yapay zekadan yalnızca kısmen etkileneceği için, bu işlerin tamamen otomasyonla değiştirilmek yerine otomasyonla tamamlanabileceğini belirtiyor. Uzun vadede, YZ'nin neden olduğu aksaklıklar, elektrik motoru ve kişisel bilgisayar gibi diğer yeni teknolojilerin geçmişte yaptığı gibi yeni işler yaratmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olabilir.

Bununla birlikte rapor, 1.000'den fazla bilim insanı ve iş dünyası liderinin GPT-4'ten daha gelişmiş tüm YZ modellerinin geliştirilmesinin en az altı ay süreyle durdurulması çağrısında bulunan açık bir mektubu imzalamasıyla ortaya çıktı. Bu, dünyanın YZ araçlarının "herkesin açık yararı için" kullanılmasını sağlamak üzere önlemler almasına olanak tanıyacaktır. Yazarlar, aksi takdirde yapay zekânın "toplum ve insanlık için derin riskler oluşturacağını" iddia ediyor.

Yapay zekânın çok sayıda işi riske atabileceği kesin gibi görünüyor. Asıl soru, bu kesintinin nihayetinde çalışanlar için bir destek mi olacağı - sıkıcı ve tekrarlayan işlerin yerini alarak yeni iş fırsatları mı yaratacağı - yoksa herkesi daha kötü durumda bırakan bir tehdit mi olacağıdır. Yakın tarihli açık mektubun da uyardığı gibi, yapay zekanın sınırları büyük ölçüde bilinmiyor ve pek çok potansiyel tehlikenin üstesinden gelmek için herhangi bir rehber bulunmuyor.