BT liderleri, parolaların artık verileri koruyamayacağına inanıyor

BT liderleri, parolaların artık verileri koruyamayacağına inanıyor

Parola olarak da bilinen güvenlik kodları, güvenlik komplikasyonlarına yol açabilecek karmaşık kelimelerdir. Bilgi teknolojisi liderlerinin neredeyse yüzde seksen dördü, konu güvenli bilgi olduğunda bu tür geçiş kodlarının verimsiz olduğuna inanıyor.

Amerika merkezli bir yazılım şirketi olan Ping Identity ve Yubico tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, anket Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Avrupa'da bulunan büyük şirketlere odaklandı.

BT uzmanlarına göre parolalar yalnızca potansiyel güvenlik riskleri oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bir kuruluşun ortalama üretkenlik oranını da düşürür. Ortalama bir çalışanın parolayı bir günde neredeyse on iki kez kullandığı, çalışanların yüzde yirmi beşinin parolalarını günde yirmi defadan fazla kullandığı tespit edildi. Daha fazla araştırma, ortalama olarak, alınan yardım taleplerinin neredeyse yüzde otuz üçünün şifreler ve oturum açma ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak, ilgili liderler bu tür güvenlik olaylarında %30'luk bir artış fark ettiler. Bu tür şirketler tarafından şifresiz bir seçenek kullanılırsa, giriş yapmak için zor şifreler kullanarak herhangi bir dakika harcamayacakları için çalışanlarının neredeyse 28 dakikasını kolayca güvence altına alabilirler.

Ancak, BT uzmanları, kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulan güvenlik kodlarından endişe duymaktadır. Uzmanların yüzde ellisi, kendi kendine oluşturulan kodların yeterince güçlü olmadığına inanıyor ve anket katılımcılarının yüzde doksan biri, kodlarının yağmalanmasından korkuyor.

Gelişen siber tehditlere dayanarak, şifrelerin artık bilgilerin güvenliğini sağlamak için yeterli olmadığı görülüyor. Maksimum korumayı sağlamak için yeni yollar araştırılmalıdır.

Yeni güvenlik kodu daha az yöntemler hakkında soru sorulduğunda, bilgi teknolojisi uzmanlarının yaklaşık yüzde 93'ü şirketlerinin yeni değişiklikleri benimsemeyi düşündüklerini, yüzde 65'inin değişikliği kabul etmeye neredeyse hazır olduğunu ve yüzde 19'unun planları olduğunu söyledi.

Parola içermeyen kimlik doğrulama yönteminin kuruluşların paradan tasarruf etmesi beklenmektedir. Güvenlik için ödeme yapmak zorunda kalmayacaklar; daha az destek gerekecek; ve daha kullanıcı dostu bir deneyim yaratılacaktır. Sadece çalışanlar için değil, müşteriler bile kendi profillerine giriş yapmak için karmaşık şifrelerini hatırlamak zorunda kalmayacaklar.