BM: Ülkeler İnternetin Kapatılmasını Durdurmalı

BM: Ülkeler İnternetin Kapatılmasını Durdurmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, ülkeleri, insanların hayatlarını etkileyen ve milyonlarca kişinin geçimini etkileyen internet kesintileri uygulamamaları konusunda uyardı. İnternet kesintilerini empoze ederken tuzakları vurgulayan bir rapor yayınladı. İşte bilinmesi gereken detaylar.

Raporda atıfta bulunulan #KeepItOn koalisyonuna göre, 2016 ve 2021 yılları arasında 74 ülkede 931 kapatma bildirildi. Bu kapatmalardan bazı ülkeler, tekrar tekrar ve uzun süreler boyunca iletişimi engelliyordu. Ayrıca rapor, en az 225 işyerinin sosyal, politik veya ekonomik şikayetlerle ilgili olduğunu belirtiyor.

“Kapatmalar, kötüleşen insan hakları durumlarının güçlü işaretleridir. Raporda, son on yılda, çatışma dönemleri veya seçimleri çevreleyen dönemler veya büyük çaplı protestolar gibi artan siyasi gerilimler de dahil olmak üzere belirli bağlamlarda ortaya çıkma eğiliminde oldukları belirtildi.

Mısır'da ilk büyük internet kesintisinin 2011 yılında Tahrir Meydanı gösterileri sırasında gerçekleştiği ortaya çıktı. İnsan Hakları Ofisi'nin tematik katılım bölümü başkanı Peggy Hicks, "Kapatmaların kendileri, raporlama kapasitesini sınırlayarak ve şiddet ve cezasızlığın gelişebileceği bir ortam yaratarak ciddi suistimallere katkıda bulunabilir."

İnternet kesintilerinin ekonomik etkisine gelince, rapor, kapatmaların ülkeler arasındaki ve içindeki dijital uçurumları derinleştirdiğini vurguluyor. Raporda, "Kapatmalar, dijital uçurumu kapatma çabalarına ve bu uçurumun kapatılmasının getireceği hızlandırılmış ekonomik ve sosyal kalkınma vaadine doğrudan ters düşüyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehdit ediyor" deniyor.

Kapatmaların eğitim, sağlık ve insani yardıma erişim üzerindeki etkisini değerlendiren araştırmacılar, bu kapatmaların sağlık ve halk sağlığı politikalarının etkinliğini tehlikeye attığını tespit etti. İlgili çalışmalara atıfta bulunulan rapor, kesintilerin acil tıbbi bakımı, temel ilaçların teslimini ve ekipmanın bakımını, sağlık bilgilerinin gizliliğini ve temel zihinsel sağlık yardımına erişimi etkilediğinden bahseder.