Mahkeme önce bankayı sonra tüketiciyi haklı buldu! Hemen paranızı geri alın!

Mahkeme önce bankayı sonra tüketiciyi haklı buldu! Hemen paranızı geri alın!

Başkentte, kamu personeli M.Ö., bankadan aldığı gereksinim kredisini yatıramayınca banka da icra takibi oluşturup, yatan aylığın dörtte birine el koydu. M.Ö., Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, M.Ö. ‘yü haklı çıkararak kesilen parasının geri iade edilmesine karar kıldı.

Kamu personeli olan M.Ö., gereksinim kredisini yatıramayınca banka tarafından icra takibi başlatıldı ve anlaşmadan doğan takas mahsup hakkı ileri sürülerek, aylığa dörtte bir oranında kesinti uygulandı. M.Ö., avukatı Fırat Bilici ile Tüketici Mahkemesine başvuruda bulundu.

İlk başta banka haklı gösterildi

Bunun üzerine İcra İflas Kanununun alakalı maddeleri ve Yargıtay 11. Hukuk dairesinin daha evvel bu çeşit anlaşmazlıklara ilişkin kararına atıfta bulunup, Ankara Batı 11. Tüketici mahkemesinde dava açıldı. Avukat Fırat Bilici, yazdığı dilekçede, müvekkilinin onayı olmadan bankanın, maaşın dörtte birine kesinti bakıldığının altını çizdi. Bankanın, anlaşma imzalanırken müvekkiline maddeleri detaylı anlatılmadığını ve kredi anlaşmasının alakalı yargılarının bu sebepten ötürü iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üçüncü hukuk dairesinin buna benzer davada aldığı kararı örnek olarak göstererek davayı reddetti.

Aynı mahkeme bu defa da tüketiciyi haklı gösterdi

Davanın düşmesinden sonra, ‘ Türk Borçlar Kanununun takas yargılarını düzenleyen ve ‘alacaklının gönlü ile takas edilebilir alacaklar’ adlı 143. Maddesi ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararını öne sürerek, alınan karara itiraz etti. Bu defa davayı onaylayan mahkeme, yargı sonunda, daha evvelden imzalanan anlaşma ile bankaya böyle bir yetki verilmesinin ‘icra iflas kanununa aykırı olacağı ve hak arama yollarına güveni sarsacağı düşüncesi ile tüketiciden yana oldu. Mahkemenin aldığı kararda, el konulan miktarın iadesi ile tüketici Hakem Heyeti kararının iptal edilmesine karar kıldı.

Bu konuda çok kişi mağdur edildi

Avukat Fırat Bilici, icrayı yalnızca icra dairelerinin yaptığını söylerek, “ Bu şekilde yüzlerce kişi mağdur edildi. Tüketici Hakem Heyeti doğru düzgün bir inceleme yapmadan açtığımızda itiraz davasına ret cevabı verdi. Biz ret kararı çıkınca mahkemeye başvurduk. Mahkeme, bazı bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkeme kararını öne sürerek davayı reddetti. Bizde bunun üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 2020 yılında bu konu ile ilgili aldığı kararı mahkemeye göstererek itirazda bulunduk. Mahkeme bu defa da itirazı kabul edip tekrardan yargılama kararı aldı. Yapılan yargı sonrasında haksız bir şekilde el konulan paranın geri iadesine karar verildi. Yerel mahkemece verilen karar ile mağdur olan tüketiciler, işin peşini bırakmasınlar” dedi.