Bütün Çalışanların gözü 2. Madde'de Meclise sunuldu

Bütün Çalışanların gözü 2. Madde'de Meclise sunuldu

Milyоnlarca çalışanı ilgilеndirеn bir son dаkikа gelişmesi yaşandı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını dа içеrеn Gelir Vergisi Kаnunu ilе Bazı Kаnunlаrdа Dеğişiklik Yapılmasına Dаir Kаnun Teklifi, TBMM Bаşkаnlığınа sunuldu.

Komisyonda görüşülecek olan tasarıda bir değişiklik olmadığı takdirde asgari ücretliler için gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılıyor.Bunun üzerinde ücret alanlar için ise vergi devam ederken AGİ de ödenecek. Vergi dilimi dolayısıyla ücreti asgari ücretin altına düşenler için de AGİ ile bu açık kapatılacak. Tasarıda bir değişiklik olmadığı takdirde asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için vergi ve AGİ uygulaması devam edecek.

Söz konusu tasarı başka konulardaki değişikliklerle birlikte 13 maddeden oluşuyor. Tasarının 2, 3 ve 4, maddeleri yeni asgari ücretle ilgili hükümler içeriyor.

İkinci maddenin gerekçesinde, "yapılan düzenleme ile hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabından ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir. Böylece asgari ücretli çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır" deniliyor. Böylece vergi alınmaması durumunun sadece asgari ücretli çalışanları kapsadığı belirtilmiş oluyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için ise gelir vergisi ve damga vergisi devam edecek. Bu durumda asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması da sürecek.

GECİKME FAİZİYLE TAHSİL EDİLECEK

Söz konusu ikinci maddede ayrıca asgari ücretin üzerinde maaş aldığı halde asgari ücretli gibi gösterilip vergi kaçırılması durumunda ise ödenmeyen vergiler gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek. Tasarının üçüncü maddesinde ise asgari ücretin üzerinde maaş almasına rağmen vergi dilimi nedeniyle yılın son aylarında maaşları düşecek olan çalışanlar için de tedbir alınıyor. Bu çalışanların maaşları vergi dilimi sebebiyle asgari ücretin altına düşerse bu kez Asgari Geçim İndirimi arttırılarak bu fark kapatılacak. Geçtiğimiz yıllarda bu uygulama asgari ücretle çalışanlar için yapılmakta ve onların maaşlarının düşmesi önlenmekteydi.

AGİ HESAPLANACAK

Bu durumda asgari ücretliler vergi ödemedikleri için vergi iadesi de olmayacak. Ancak asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için gelir vergisi devam edeceği için iade sistemi devam edecek. Bu durumda yeni yılla birlikte Asgari Geçim İndirimi rakamları yeniden belirlenecek.

Bu durumda bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi 268,31 TL'den 375 lira 30 kuruşa çıkmış oldu. Eşi çalışmayan üç çocuklu bir çalışanın AGİ ödemesi ise 456 lira 13 kuruştan 638 liraya yükselecek. Asgari ücretin netine yüzde 50,5 zam yapılmış ancak brüt ücret vergi kesintileri sebebiyle yüzde 39.9 artışla 5004 lira olmuştu. Bu durumda Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken baz alınacak matrah rakam 5004 lira olacak. bu yüzden de geçen yıla göre artışlar yüzde 39.9 civarında gerçekleşecek.