16 milyon emeklilere üzücü haber verildi: O paralarınızı zaman aşımına uğramadan alın...

16 milyon emeklilere üzücü haber verildi: O paralarınızı zaman aşımına uğramadan alın...

16 milyon emeklilere üzücü haber verildi: O paralarınızı zaman aşımına uğramadan alın...

16 milyon emeklilere kötü haber verildi. SGK uyardı, zaman aşımı ortaya çıktı. Emekli maaşları ile ilgili işte o detay...

Hak kaybını engellemek için hayati adımlar arasında başvuruları zamanında yapmak ve gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmek önemlidir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 97. maddesi doğrultusunda, SSK, BAĞ-KUR ve kamu görevlisi olarak sigortalanan bireyler için meslek hastalığı, iş kazası, vazife malullüğü ve ölüm gibi durumlarda bağlanması gereken aylık ve gelirlerde zaman aşımı ilkesi uygulanır.

Bu mekanizma, hakların elde edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen kısımların zaman aşımına uğrayacağını ifade eder.

Eski Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, talep edilmeyen gelir ve aylıklar beş yıl içinde zaman aşımına uğrardı. Ancak, 5510 Sayılı Kanun'un vatandaşları koruyan düzenlemeleriyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan başvurunun haklı bir nedene dayandığını ispatlayanlar için bu kural geçerli değildir.

Bu durumda, bu kişilerin gelir ve aylıkları, yazılı başvuru tarihinden itibaren takip eden ayın başından itibaren başlamış olacaktır.

Önceden, 2008'den önce SSK ve BAĞ-KUR'lu kişiler, gelir ve aylıklarını beş yıl içinde talep etmezlerse herhangi bir ödeme alamazlardı. Ancak 2008'den sonra bu kural değişti ve bu tür bir zaman aşımı uygulaması sona erdi.

Bu nedenle, 4/1-a ve 4/1-b kapsamında yer alan kişiler, alınmayan gelir ve aylıklarını daha sonra talep ettiklerinde tüm gelir ve aylıkları ödenir.