Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli, dul, kamu işçisi maaşı alanlar DİKKAT! Sosyal yardımlara Temmuz ayında gelecek zam belli oldu...

Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli, dul, kamu işçisi maaşı alanlar DİKKAT! Sosyal yardımlara Temmuz ayında gelecek zam belli oldu...

Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli, dul, kamu işçisi maaşı alanlar DİKKAT! Sosyal yardımlara Temmuz ayında gelecek zam belli oldu...

Türkiye genelinde yaşayan emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara ve engellilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Yaklaşan Temmuz ayıyla birlikte birçok kişinin geliri artacak. Hükümetin aldığı kararlarla birlikte 13 ayrı gelir kaleminde artış yapılacak olması, vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Temmuz ayı, Türkiye genelinde milyonlar için zam ayı olarak belirlendi. Memurların, kamuda çalışan işçilerin ve emeklilerin maaşları artacak. Bu artışlar, memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte sosyal destek ödemelerine ve kıdem tazminatına da yansıyacak. Enflasyon oranlarının belirleyici olduğu bu artışlarda, vatandaşlara geleceğe dair ipuçları da veriliyor.

* AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER: Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 20.01 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 75 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 456,57 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,28 liraya yükselecek.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 2 bin 490 liradan 2 bin 988 liraya ulaşacak. Ayrıca öğretim yılına hazırlık ödeneği başta olmak üzere pek çok ek ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla değişecek.

* EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Artış yüzde 20.01 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 262 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 741 liraya yükselecek.

* KAMU İŞÇİLERİ: Bu yıl maaşlarına ilk olarak yüzde 32.57 artış yansıtılan kamu işçilerinin ikinci zammı ise 'yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark' şeklinde olacak.

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olursa zam oranı yüzde 14.05 farkla yüzde 25.46'ya ulaşacak. En düşük çıplak brüt ücret 33 bin 159 liradan 41 bin 602 liraya çıkacak.

* 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira verilirken; bu tutar memur artışı yüzde 20.01 çıkarsa 4 bin 206 liraya yükselecek.

* EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da yüzde 20.01'lik tahmin gerçekleşirse 9 bin 131 liraya gelecek.

* ENGELLİ AYLIĞI: Memur zammı yüzde 20.01 olursa yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 357 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 36 liraya çıkacak.

* HASTA YARDIMLARI: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da yüzde 20.01 artış tahminine göre 9 bin 131 liraya ulaşacak.

* AİLELERE SED DESTEĞİ: Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Artış yüzde 20.01 olursa bu ödeme okul öncesi için 3 bin 614 liradan 4 bin 337, ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 506, ortaöğretimde okuyan için 5 bin 782 liradan 6 bin 940, yükseköğrenimde okuyan için 6 bin 505 liradan 7 bin 807 liraya çıkacak.

* ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI: Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Temmuz artışı yüzde 20.01 olursa yaklaşık 7 bin 15 lira artışla 42 bin 73 lirayı geçecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 41 bin 754 lira kıdem tazminatı ödenecek.