Aile Bakanlığı'ndan 3.614, 5.782, 6.505 TL ödeniyor! Aileler e-Devletten başvuruyor paralar anında ödeniyor!

Aile Bakanlığı'ndan 3.614, 5.782, 6.505 TL ödeniyor! Aileler e-Devletten başvuruyor paralar anında ödeniyor!

Gelişen teknoloji ile birlikte aileler, çocuklarına yönelik devlet desteklerini daha hızlı ve kolay bir şekilde alabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda Aile Bakanlığı, çocuklu ailelere maddi destek sağlayarak evlerine nefes aldırıyor. İşte doğum yardımından şartlı eğitim yardımına tüm yardımlar...

Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuk sayısına göre değişen destek miktarları ailelerin yüzünü güldürüyor. E-Devlet üzerinden başvuran ailelere çocuk başına 3.614 TL ile 6.505 TL arasında değişen ödemeler yapılıyor.

- 2024 YILI YARDIM ÖDEMELERİ -

2024 OCAK ZAMLI SED ÖDEME MİKTARLARI

Okul öncesi için ödeme 3.614 lira

İlköğretimde okuyan çocuk için 5.421 liraya,

Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5.782 lira

Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6.505 lira

SED YARDIMI ŞARTLARI

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

Koşullar;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

2024 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) ÖDEME MİKTARLARI

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 90 TL,
İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 100 TL,
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 130 TL,
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 150 TL'dir.

ŞEY YARDIMI NEDİR?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)

Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla düzenli nakdi yardım yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 100 TL olup ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

ŞARTLI GEBELİK YARDIMI (ŞGY)

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvenceye tabi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım türüdür.

ŞARTLI DOĞUM YARDIMI

Doğum yardımı, gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlarımıza doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde tek sefere mahsus yapılan nakdi yardımdır.

Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde 1 kereye mahsus 500 TL,

Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 200 TL,

Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 300 TL tutarında yardım ödemesi yapılmaktadır.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması ve Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gözetilerek çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerdeki 0-24 ay arası çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş Fon kaynağı ile finanse edilen bir yardım programıdır.

Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu haneler faydalanabilirler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilenler için; çocuk başına 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır.

DOĞUM YARDIMI

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK YARDIM

Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 1000 TL olmak üzere iki ayda bir 2000 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.

AİLE DESTEK PROGRAMI

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

Kişi başına düşen aylık

gelir aralığı (TL)

Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az 850